kullanımkılavuzları

Dosyayı öğrencilerden gizleme/açma

Ders içerisinde yer alan etkinliği veya dosyayı öğrencilerden gizlemek veya aktif etmek için kullanılır.

Dersi Öğrenci Gözü ile Görüntüleme

Ders sayfamızın öğrenciler tarafından nasıl görüldüğünü kontrol etmek için kullanılır.

Grup Oluşturma

Ders içerisinde bulunan öğrencileri bir grup içerisine eklemek için gereken adımlar yer alır.

Zoom oturumu oluşturma

Dersinizde sanal sınıf(zoom) oturumu oluşturmak için gereken işlemleri içerir.

Ödev oluşturma

Ödev etkinliği oluşturmak için gereken adımları içerir.

Ödev gönderimlerini indirme

Öğrenciler tarafından yüklenen ödev dosyalarını indirmek için izlenecek adımlar yer alır.

Ödev notlandırma

Yüklenen ödevlerin notlandırılması için gerekli adımları içerir

Turnitin ödevi oluşturma

Turnitin kullanılarak oluşturulacak ödev etkinlikleri için izlenecek adımlar yer alır.

Sınav oluşturma

Dersimiz içerisinde oluşturulacak sınav etkinlikeri için izlenecek adımlar yer alır.

Soru bankası oluşturma

Ders içerisinde sınavlar için soru bankası oluşturma adımlarını içerir.